چسب بتن آب بندی

چسب بتن آب بندی

RW Acrylic Admix 300 يك محلول امولسيون پليمری جهت افزودن به ملات سيمان است. در مواقعي كه چسبندگی بالا و مقاومت در برابر آب مورد نياز باشد كاربرد دارد. این محصول با تشكيل لايه هاي متعدد آب بند و داراي خاصيت غير قابل حل در آب، نفوذپذيري كليه عوامل مؤثر بر بتن را خنثي مي نمايد.

توضيحات:

RW Acrylic Admix 300 يك محلول امولسيون پليمری جهت افزودن به ملات سيمان است. در مواقعي كه چسبندگی بالا و مقاومت در برابر آب مورد نياز باشد كاربرد دارد. این محصول با تشكيل لايه هاي متعدد آب بند و داراي خاصيت غير قابل حل در آب، نفوذپذيري كليه عوامل مؤثر بر بتن را خنثي مي نمايد.

موارد مصرف:

جهت آببندي نمودن مخازن آب، استخرها، سدها، لوله هاي بتني، كانالها و همچنين كليه سطوح بتني كه در مجاورت آب و يا رطوبت مي باشد.

مزايای مصرف:

نحوة اجراي آن بسيار ساده بوده كه در عين حال داراي مقاومت بسيار بالا و داراي چسبندگي فوق العاده مي باشد.

 

مقدار مصرف:

RW Acrylic Admix 300 حداقل 10% از وزن سيمان مصرفي مي بايست به ملات افزوده گردد.

روش مصرف:

مي توان  RW Acrylic Admix 300 رابا كل ملات مصرفي مخلوط نمود كه بدين ترتيب كل ملات مصرفي آببند مي گردد. در بتن ريزي هایي باضخامت كم (2تا3 cm ) اين روش معمول است. RW Acrylic Admix 300 را در پاي كار به ملات افزوده پس از به دست آمدن مخلوطي همگن و يكنواخت بتن ريزي انجام پذيرد. براي رسيدن به يك مقاومت فشاري بالا و مطلوب به اندازة درصد مصرف RW Acrylic Admix 300 از مقدار آب مصرفي كم گردد.

براي آببند نمودن سطح بتن RW Acrylic Admix 300را ميبايست با RW N Repairمخلوط نمود و سپس مورد استفاده قرار گيرد. به اين ترتيب كه 5 پيمانه RW N Repair را با يك پيمانه RW Acrylic Admix 300 مخلوط كرده پس ازبدست آمدن خميري مناسب و همگن روي سطح مورد نظر استفاده گردد ، ضخامت اجرا ميبايست حداقل 3 ميليمتر باشد. بايد در نظر داشت سطح كار قبل از اجرا ازهر گونه گرد و غبار و چربي پاك گشته و سپس مرطوب گردد.پس از اجرا، ازخشك شدن سريع آن نيز جلوگيري كرده و حداقل به مدت 24ساعت آنرا مرطوب نگهداريد.

مشخصات فني:

حالت فيزيكي: مايع سفيد

وزن مخصوص: : gr/cm³ 01/1

حلاليت قبل از خشك شدن: آب

PH: 8

شرايط و مدت نگهداري: در بسته بندي اوليه و در بسته به دور از سرما و گرما به مدت6 ماه.

بسته بندي: در گالنهاي1و 4 و 10 و20 و بشكه هاي 220 لیتری.

نكات ايمني:

همانند ساير مواد شيميايي، هنگام نگهداري و كار با اين محصول دقت نموده تا از تماس با دهان،چشم ها و مواد غذايي پرهيز گردد و در صورت تماس احتمالي بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهيد.

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

تمام محصولاتي كه توسط این شرکت توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي بين المللي مي باشند.

سوالی دارید؟در خدمتیم.