زودگیر کننده بتن مایع

زودگیر کننده بتن مایع

RW Rapid Set-Lيك مايع تسريع كننده سخت شدگي بتن و ملات مي باشد. اين محصول بدون تاثير سوء بر روي خواص بتن، مقاومت بتن را در سنين مختلف افزايش مي دهد. با استانداردهاي ASTM C494, ACI 212 مطابقت دارد.

توضيحات:

RW Rapid Set-Lيك مايع تسريع كننده سخت شدگي بتن و ملات مي باشد. اين محصول بدون تاثير سوء بر روي خواص بتن، مقاومت بتن را در سنين مختلف افزايش مي دهد. با استانداردهاي ASTM C494, ACI 212 مطابقت دارد.

موارد مصرف:

RW Rapid Set-L در پروژه هاي ساخت اسكله، پل ،تونل، كارخانجات قطعات پيش ساخته و انواع بتن ريزي ها كاربرد فراواني دارد.

مزايای مصرف:

  • استفاده هر چه بيشتر ازقالبها و تسريع در بازكردن آنها
  • كاهش زمان براي نگهداري و حفاظت بتن از سرما
  • بهره برداري هر چه زودتر از يك سازه بتني

ميزان مصرف:

بنا به ميزان زود گيري مورد نياز بين 1 تا 3 درصد وزن سيمان مصرفي.

نحوه ارزيابي مختصات مقاومت 24 ساعته
گيرش اوليه گيرش نهائي مقاومت 24ساعته  رده بندي
2 دقيقه 6تا8دقيقه 18تا20مگاپاسكال خوب
5 دقيقه 8تا12دقيقه 12تا15مگاپاسكال قابل قبول
بيش از10دقيقه بيش از15دقيقه كمتراز10مگاپاسكال ضعيف

روش مصرف:

RW Rapid Set-L را در هنگام بتن ريزي به بتن آماده اضافه كرده و سپس عمل اختلاط بتن را به مدت 3دقيقه (جهت بدست آمدن ملاتي همگن) انجام داده و سپس عمل بتن ريزي را انجام دهيد. بايد توجه داشت انجام آزمايش هاي اوليه براي كنترل زمان گيرش و مختصات مقاومت24 ساعته بر روي سيمان مصرفي در دستور كار قرارگرفته شود.

بطور كلي عمل اصلي گيرش در دو مرحله انجام مي گيرد كه عبارتند از:

الف:  درجه هيدراتاسيون در 6 ساعت اول گيرش بتن ر ا تا حدود 30% افزايش مي دهد.

ب: مرحله تكامل گيرش كه در مقايسه با مرحله نخست روند كندتري دارد.

مشخصات فني:

حالت فيزيكي: مایع زرد شفاف

قابليت مصرف: از15 تا 30 درجه سانتيگراد

وزن مخصوص: gr/cm³ 2/1

بسته بندي: در گالنهاي 20 و بشكه هاي 220 كيلوگرمي

شرايط و مدت نگهداري: در بسته بندي اوليه و در بسته به دور ازسرما و گرما به مدت 6 ماه.

نكات ايمني:

درصورت تماس با پوست، با آب و صابون بشوئيد و درصورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و  بلافاصله به پزشك مراجعه نمائيد.

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

تمام محصولاتي كه توسط این شرکت توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي بين المللي مي باشند.

سوالی دارید؟در خدمتیم.