پودر میکروسیلیس

پودر میکروسیلیس

استفاده از ميكروسيليس در بتن ریزی های مجاور سواحل دریاها به طور جدي مورد توجه مهندسين ساختمان قرار گرفته است. به دليل خصوصيات بارز پوزولاني ميكروسيليس، استفاده از آن جهت بهبود خواص مكانيكي و افزايش دوام بتن در كشور هاي پيشرفته رو به افزايش است. ميكروسيليس يك محصول فرعي حاصل از كوره هاي قوس الكتريكي در جريان توليد آلياژهاي فروسيليس ميباشد. اين ماده با داشتن بيش از 90 % سيليس با حالت غير كريستالي و به شكل ذرات بي نهايت ريز با قطر متوسط1/ 0 ميكرون شديداً پوزولاني است و براي استفاده به عنوان يك ماده سيماني در بتن بسيار مناسب است. افزودن ميكروسيليس به مخلوط بتن باعث مي گردد sio2 فعال آن با محلول هيدرو اكسيد كلسيم     Ca(OH)2  آزاد موجود در منافذ موئين بتن تركيب گردد و كريستال سيليكات كلسيم نامحلول توليد نمايد و در نهايت باعث تراكم ساختار خمير سيمان و كاهش نفوذ پذيري و افزايش مقاومت بتن گردد .

با استاندارد ASTM C1240 مطابقت دارد .

توضيحات:

استفاده از ميكروسيليس در بتن ریزی های مجاور سواحل دریاها به طور جدي مورد توجه مهندسين ساختمان قرار گرفته است. به دليل خصوصيات بارز پوزولاني ميكروسيليس، استفاده از آن جهت بهبود خواص مكانيكي و افزايش دوام بتن در كشور هاي پيشرفته رو به افزايش است. ميكروسيليس يك محصول فرعي حاصل از كوره هاي قوس الكتريكي در جريان توليد آلياژهاي فروسيليس ميباشد. اين ماده با داشتن بيش از 90 % سيليس با حالت غير كريستالي و به شكل ذرات بي نهايت ريز با قطر متوسط1/ 0 ميكرون شديداً پوزولاني است و براي استفاده به عنوان يك ماده سيماني در بتن بسيار مناسب است. افزودن ميكروسيليس به مخلوط بتن باعث مي گردد sio2 فعال آن با محلول هيدرو اكسيد كلسيم     Ca(OH)2  آزاد موجود در منافذ موئين بتن تركيب گردد و كريستال سيليكات كلسيم نامحلول توليد نمايد و در نهايت باعث تراكم ساختار خمير سيمان و كاهش نفوذ پذيري و افزايش مقاومت بتن گردد .

با استاندارد ASTM C1240 مطابقت دارد .

موارد مصرف:

 • – اجراي بتن در سواحل دريا ، اسكله ها و پلها .
 • – ساخت بتن هاي با مقاومت بالا.
 • – ساخت بتن سدها ، كانالها ، تونلها ، مخازن و منابع آب .
 • – كف سازي و نما سازي .
 • – ساخت بتن هاي در معرض خوردگي.

مزايای مصرف:

 • افزايش مقاومتهاي فشاري و خمشي و كششي بتن .
 • افزايش مقاومت بتن در برابر فرسايش .
 • كاهش قابل توجه نفوذپذيري بتن .
 • جلوگيري از نفوذ يون كلر و سولفاتها و ساير مواد شيميائي مخرب به داخل بتن .

ميزان مصرف:

RW Microsilica را مي توان به نسبت 3 الي 7 درصد وزن سيمان به بتن افزود (با توجه به اينكه باعث افزايش مقاومت بتن مي گردد مي توان جايگزين همان مقدار سيمان گردد).

نکته: با توجه به اينكه ميكروسيليس خاصيت كاهندگي آب دارد حتما” مي بايست به همراه يكي از فوق روان كننده ها استفاده گردد. درغير اين صورت باعث ترك خوردن بتن و كاهش كارائي و عدم تراكم بتن مي گردد .

روش مصرف:

به ميزان لازم در زمان ساخت بتن با اجزاي خشك مخلوط كرده و سپس آب و فوق روانساز به آن افزوده شود.

مشخصات فني:

حالت فيزيكي : پودر پوزولان

رنگ : خاكستري روشن

وزن مخصوص:gr/cm³  50/2

شكل ذرات : كروي و غير كريستاله ( آمورف)

آناليز:

 • – H2O:%0/08
 • – SiC :% 0.50
 • – C :% 0.30
 • – SiO2 :% 94.6-%96.4
 • – Fe2O3 :% 0.87
 • – Al2O3 : %1.32
 • – CaO :% 0.49
 • – MgO :% 0.97
 • – Na2O :% 0.31
 • – K2O : %1.01
 • – P2O5 :% 0.16
 • – SO3 : %0.10
 • – CL :% 0.04

شرايط و مدت نگهداري: دربسته بندي اوليه به دور از سرما وگرما و رطوبت به مدت 6 ماه.

بسته بندي: دركيسه هاي25 و40 كيلوگرمي و يا بصورت جامبو بك 1 تني.

نكات ايمني:

همانند ساير مواد شيميايي، هنگام نگهداري و كار با اين محصول دقت نموده تا از تماس با دهان، چشم ها و مواد غذايي پرهيز گردد و در صورت تماس احتمالي بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهيد. بايد توجه داشت هنگام استفاده از هرگونه مواد معدني در بتن، استفاده از دستكش، عينك ايمني، و ماسك ضروري مي باشد.

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

تمام محصولاتي كه توسط این شرکت توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي بين المللي مي باشند.

سوالی دارید؟در خدمتیم.