واتر استاپ پی وی سی

واتر استاپ پی وی سی

اين نوار P.V.Cبا هدف آب بندي درزهاي اجرائي و انبساطي طراحي گشته و در ابعاد و اشكال مختلف توليد و عرضه ميگردد. با استانداردهاي ASTM D2240 و ASTM D412 و ASTM D570مطابقت دارد.

توضیحات :

اين نوار P.V.Cبا هدف آب بندي درزهاي اجرائي و انبساطي طراحي گشته و در ابعاد و اشكال مختلف توليد و عرضه ميگردد. با استانداردهاي ASTM D2240 و ASTM D412 و ASTM D570مطابقت دارد.

موارد مصرف:

 •  ساخت مخازن و سدها وتونلها
 •  ساخت استخرها و كانلها
 •  فاضلابهاوتصفيه خانه هاي آب
 •  بطوركلي جلوگيري از عبور آب در محلهاي قطع بتن(درزهاي اجرائي و انبساطي)

مزايای مصرف:

 • نصب آسان
 • كارائي آن با عمربتن برابري دارد.
 • مقاوم دربرابر واكنشهاي قليايي بتن
 • مقاومت كششي بالا
 • انعطاف پذيري فوق العاده
 • درگيري كافي با بتن
 • اتصال كامل و بدون نشت به يكديگر
 • تنوع سايز و اشكال ظاهري

انتخاب نوع و سايز:

واتراستاپهاي P.V.C در دو نوع تخت (E) و حفره دار (O) توليد مي گردند ، كه نوع تخت براي درزهاي اجرائي و قطع بتن و نوع حفره دار براي درزهاي انبساطي و ژوئن ها مورد استفاده قرار مي گيرند .

معمولاً عرض واتراستاپ با ضخامت مقطع نصب ميبايست برابر باشد و بسته به فشار وارده به درزها شكل واتر استاپ مشخص خواهد شد كه براي ارتفاع هاي كم واتراستاپهاي با ضخامت كم و براي ارتفاع هاي زياد و فشار بالا واتراستاپهاي ضخيم استفاده  مي گردند .

روش نصب:

واتراستاپ هاي تخت (E) در محل هاي پيش بيني شده قطع بتن مي بايست مورد استفاده قرار بگيرند كه نيمي از عرض آن در بتن قديم و نيمه ديگر در بتن جديد قرار خواهد گرفت .

واتر استاپ هاي حفره دار (O) در محل هاي پيش بيني شده درزهاي انبساط و ژوئن ها بايد به فرمي قرار بگيرند كه حفره واتراستاپ پس از بتن ريزي مقطع اول و دوم كاملاً در محل درز قرار گرفته تا در زمان انبساط و انقباض سازه مقاومت كافي كششي و فشاري لازم را داشته باشد.

براي ثابت نمودن واتراستاپ در محل هاي خود از گيره هاي واتراستاپ استفاده كرده و هرگز آنها را سوراخ نبايدكرد زيرا به جهت تغيير تنش در محل سوراخ ، واتراستاپ دچار پارگي مي گردد براي اتصال واتراستاپ ها به يكديگر علاوه بر over lap نمودن از دستگاه جوش حرارتي واتراستاپ استفاده گردد.

مشخصات فني:

حالت فيزيكي: نوارهاي P.V.C (پلي ونيل كلرايد)

رنگ: زرد

وزن مخصوص: kg/cm³ 3/1

مقاومت كششي: N/mm² 15

درصد ازياد طول: 400%

سختي: Shore A70

مقاومت شيميايي: مقاوم در برابر آب و آب دريا، فاضلاب و محيطهاي قليايي

روش و مدت نگهداري: به دور ازتابش مستقيم آفتاب و گرما و سرما و رطوبت به مدت 24 ماه.

بسته بندي: در رولهاي 25 متري.

نكات ايمني:

كاملاً بي خطر بوده و هيچ گونه آسيبي نمي رساند.

نكات زيست محيطي:

به علت انبارداري طولاني ميتوان مقادير اضافي را براي پروژه هاي بعدي حفظ نمود.

تائيديه كيفيت:

تمام محصولاتي كه توسط این شرکت توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي بين المللي مي باشند.

سوالی دارید؟در خدمتیم.