نفوذگر کریستال ساز

نفوذگر کریستال ساز

RW Crystal Penetron آخرين پديده در زمينه آببندي سازه هاي بتني مي باشد. بصورت پودر بوده كه با آب مخلوط شده و بصورت رنگ غليظي در مي آيد و از آن براي آببندي مخازن بتني ، استخرها ، اسكله ها ، برج هاي خنك كننده و غيره استفاده مي كنند.

توضيحات:

RW Crystal Penetron آخرين پديده در زمينه آببندي سازه هاي بتني مي باشد. بصورت پودر بوده كه با آب مخلوط شده و بصورت رنگ غليظي در مي آيد و از آن براي آببندي مخازن بتني ، استخرها ، اسكله ها ، برج هاي خنك كننده و غيره استفاده مي كنند.

موارد مصرف:

  • آببندي منابع بتني، استخرها، برج هاي خنك كننده، لوله هاي بتني آب و فاضلاب و غيره.
  • بعنوان پوشش بر روي سازه هاي بتني كه در معرض خوردگي شيميائي قرار دارند.

مزايای مصرف:

  • با توجه به عملكرد نفوذي RW Crystal Penetron بدليل پرشدن خلل و فرج سازه بتني با انجام پروسه كريستاليزاسيون RW Crystal Penetron ، سازه بتني ماهيتاً نفوذ ناپذير ميشود.
  • از آنجائيكه RW Crystal Penetron در محدوده PH:3-11 مقاوم مي باشد، استفـاده از آن بـراي حفاظت سطـوح بتني كه درمعرض خوردگي شيميائي مانند لوله هاي آب و فاضلاب، سازه هاي مجاور سواحل درياها و غيره بسيار كارساز است.
  • بدليل قابليت تشكيل دوباره كريستالها با نفوذ احتمالي جديد آب به درون سازه اين نفوذ نيز خشك شده و بهمين خاطر در سازه هاي بتني ريسك خوردگي آرماتور بدليل خشك بودن درون بتن به حداقل ميرسد.

ميزان مصرف:

مقدار مصرف RW Crystal Penetron در حدود 800 الي 1200 گرم در متر مربع مي باشد كه بستگي به ميزان زبری و صافي سطح دارد.

روش مصرف:

پودر RW Crystal Penetron با نسبت اختلاط زير با آب مخلوط و مصرف مي شود.
نسبت اختلاط : 2 حجم آب + 5 حجم RW Crystal Penetron جهت اختلاط بهتر توصيه ميشود با كمك دريل هاي مكانيكي كه داراي پروانه هستند عمل اختلاط انجام شود.روش مصرف به دو صورت استفاده از فرچه نقاشي و يا استفاده از اسپري با نازل مناسب (400 ميكروني) توصيه ميشود.

آماده سازي سطح: قبل از اجراي RW Crystal Penetron در مرحله اول، سطح ميبايستي كاملاً عاري از هرگونه قطعات سست و گرد و غبار و آلودگي نفتي و روغني باشد. در مرحله آخر سطح با استفاده از واترجت كاملاً شسته شود تا حدي كه از اشباع شدن عمق سازه از آب اطمينان حاصل شود.

مشخصات فني:

حالت فيزيك: پودر خاکستری

وزن مخصوص: 1/5 gr/cm³

PH: مقاوم در محدوده 11-3

نيروي چسبندگي: Psi250

شرايط و مدت نگهداري: در بسته بندي اوليه و دربسته به دور از سرما و گرما و رطوبت به مدت 6 ماه.

بسته بندی: دركيسه هاي 20 كيلوئي.

نكات ايمني:

همانند ساير مواد شيميايي، هنگام نگهداري و كار با اين چسب دقت نموده تا از تماس با دهان، چشم ها و مواد غذايي پرهيز گردد و در صورت تماس احتمالي بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهيد.

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

کلیه محصولات تولید شده در این مجموعه مطابق با استاندارد هاي كيفي بين المللي میباشد.

سوالی دارید؟در خدمتیم.