فوق روان کننده بتن نرمال برپایه نفتالین سولفونات

فوق روان کننده بتن نرمال برپایه نفتالین سولفونات

افزودني فوق روان سازي است با حالت نوترال كه بر پايه نفتالين فرمالدئيد توليد گشته و مخصوص بتن ريزيهاي حساس باضريب اطمينان بالا در مناطق معتدل و يا گرم و يا بتن ريزي با حجم آرماتور فشرده و باريك . با استاندارد ASTM C-494 Type F, G و استاندارد 2930 ایران مطابقت دارد.

توضيحات:

افزودني فوق روان سازي است با حالت نوترال كه بر پايه نفتالين فرمالدئيد توليد گشته و مخصوص بتن ريزيهاي حساس باضريب اطمينان بالا در مناطق معتدل و يا گرم و يا بتن ريزي با حجم آرماتور فشرده و باريك . با استاندارد ASTM C-494 Type F, G و استاندارد 2930 ایران مطابقت دارد.

موارد مصرف:

RW Cerete NL516 در بتن ريزي هائي همچون: دالها، ديوارها، ستونها، پايه هاي پل، بتن پيش تنيده، مقاطع باريك و پرآرماتور، و يا هر بتن ريزي كه نياز به مقاومت و كارائي بالا داشته باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.

مزايای مصرف:

مقاومت نهائي بتن را در صورت كاهش12% الي25% آب مصرفي، در سنين 7،3 و 28 روزه را افزايش مي دهد.

فاقد كلرايد و نيترات بوده و به آرماتورها و بتن آسيب نمي رساند.

هواي اضافي را تاميزان 70% خارج مي نمايد.

با تمام تيپهاي سيمان سازگار و قابل اختلاط است.

استفاده همزمان آن با مواد معدني همچون بنتونيت، پودر ميكروسيليس و . . . . .  بلامانع است.

ميزان مصرف:

بين 5/0 تا 5/1 درصد وزن سيمان مصرفي كه اين مقدار نسبت به مقدار مقاومت در نظر گرفته شده و شرايط آب و هواي منطقه و فشردگي و فاصله آرماتورها متغير است.

بايد توجه داشت مصرف اتفاقي درصد بيشتر RW Cerete NL516 به اندازه 2 الي 3 برابر مقدار توصيه شده ، سبب تاخير قابل ملاحظه اي در زمان گيرش، كاهش در مقاومت فشاري اوليه در24 تا48 ساعت اوليه، افزايش هواي توليد شده در بتن و تغيير ساير خواص مي شود.

روش مصرف:

این محصول را مي توان به بتن آماده (كه مقدار آب مصرفي آن براي رسيدن به يك مقاومت فشاري نهائي مطلوب تنظيم شده است) اضافه نمود كه اختلاط مخلوط بتن جديد به مدت حداقل سه دقيقه براي هرمتر مكعب بتن الزامي است. روش دقيقتر اينكه: شن، ماسه، و سيمان را با 50% آب مصرفي به مدت 15 الي 30 ثانيه به هم بزنيد. RW Cerete NL516 را درمقداري ازآب مصرفي (تا حداكثر 30% آب مصرفي) حل كرده و آنرا بتدريج به مخلوط فوق بيافزائيد. باقيمانده آب مصرفي را ميتوان تا به دست آمدن اسلامپ (كارپذيري) مطلوب به مخلوط افزود

مشخصات فني:

حالت فيزيكي: مايع قهوه اي تيره

وزن مخصوص: gr/cm³ 06/1

PH: حدود 8

حلاليت: محلول در آب

شرايط و مدت نگهداري: به دور از سرما و گرما در بسته بندي اوليه به مدت 6 ماه.

بسته بندي: در گالنهاي 20 و بشكه هاي 220 كيلوگرمي.

نكات ايمني:

در صورت تماس با پوست،با آب و صابون بشوئيد و در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه نمائيد.

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

تمام محصولاتي كه توسط این شرکت توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي بين المللي مي باشند

سوالی دارید؟در خدمتیم.