ضدیخ بتن

ضدیخ بتن

هيدراتاسيون سيمان يك واكنش گرمازا است و از آنجائيكه بهتر است هيدراتاسيون سيمان در دماي بين 10 الي 25 درجه سانتيگراد و در مدت 28 روز انجام پذيرد و از سوي ديگر گيرش اوليه بتن در دماي 20 درجه سانتيگراد حدود 12 ساعت به طول مي انجامد . بدين ترتيب براي جلوگيري از يخ زدن بتن درهنگام سرما مي بايست زمان گيرائي اوليه را از 12 ساعت به حدود 3 الي 5 ساعت كاهش دهيم و اين كار توسط ضد يخ بتن انجام پذير است و با استاندارد ASTM C494  مطابقت دارد و در دو نوع پودري و مايع توليد و عرضه مي گردد.

توضيحات:

هيدراتاسيون سيمان يك واكنش گرمازا است و از آنجائيكه بهتر است هيدراتاسيون سيمان در دماي بين 10 الي 25 درجه سانتيگراد و در مدت 28 روز انجام پذيرد و از سوي ديگر گيرش اوليه بتن در دماي 20 درجه سانتيگراد حدود 12 ساعت به طول مي انجامد . بدين ترتيب براي جلوگيري از يخ زدن بتن درهنگام سرما مي بايست زمان گيرائي اوليه را از 12 ساعت به حدود 3 الي 5 ساعت كاهش دهيم و اين كار توسط ضد يخ بتن انجام پذير است و با استاندارد ASTM C494  مطابقت دارد و در دو نوع پودري و مايع توليد و عرضه مي گردد.

موارد مصرف:

 • – براي پيشگيري از انجمادآب در بتن هائي كه درمعرض برودت شديد قرار مي گيرند.
 • – تند كردن گيرش اوليه بتن،خطر آسيب هاي ناشي از تغيير سريع دماي محيط.
 • – كاهش نقطه انجماد وسيال شدن بتن.

انجام كارهاي ترميمي در هواي سرد و يخبندان.

مزايای مصرف:

 • RW Antifreeze محصولي است كه به كمك آن ميتوان در دماي 5+ تا 15- درجه بتن ريزي نمود.
 • با افزودن RW Antifreeze واكنش سيليكاتهاي موجود در سيمان كه با رسوب كردن لايه هاي هيدروكسيدكلسيم روي آن به شدت كند گشته است سرعت مي گيرد و حرارت حاصله به تندكردن گيرش بتن،تقليل خطرات ناشي از افت سريع دماي محيط كمك مي كند.
 • با افزودن RW Antifreeze به مخلوط بتن مي توان مقدارآب مصرفي راتا10% كاهش داد بدون آنكه در كارائي بتن تغييري ايجاد شود، بدين ترتيب فشردگي وتراكم بتن تازه و پايداري بتن سخت شده در برابر سيكلهاي انجماد آب و ذوب شدن يخ افزايش مي يابد.
 • RW Antifreeze فاقد كلرايد و نيترات بوده و به آرماتورها و بتن آسيبي نمي رساند و با هر نوع سيمان سازگاري دارد.

ميزان مصرف:

براي مشخص گشتن ميزان مصرف به جدول ذيل دقت بفرمائيد .

ميزان مصرف برحسب درصد وزن سيمان:

در محدوده دما(5+ تا 0 )با عيار300(2%) با عيار350(5/1%) و با عيار400(1%)

در محدوده دما(0 تا5-)با عيار300(5/2%) با عيار350(2%) و با عيار400(5/1%)

در محدوده دما(5- تا 10-)با عيار300(3%) با عيار350(5/2%) و با عيار400(2%) (طبق آئين نامه بهتر است در اين محدوده بتن ريزي متوقف گردد).

روش مصرف:

RW Antifreeze مصرفي را به داخل تراك ريخته و پس از اختلاط كامل با بتن آماده، بتن ريزي را آغاز نمائيد  .

هنگام بتن ريزي در هواي سرد به نكات زير توجه نمایید:

 1. سطح قالبها و آرماتورها را از آب و برف و يخ بزدائيد .
 2. در صورت امكان آنها را گرم نمائيد تا دماي آنها به بيش از صفر درجه سانتيگراد برسد .
 3. دماي بتن را حدود 4 الي 6 درجه سانتيگراد ثابت نگهداريد .
 4. در صورت امكان با پوشش مناسب حرارت بتن را حفظ نمائيد .
 5. در صورت يخ زدن ضديخ در دماهاي خيلي پائين آنها را در محيط گرم قرار بدهيد تا يخ آن باز شود و از حرارت دادن آن جداً خودداري نمایید.
 6. در صورت لزوم مي توان مصالح بويژه آب مصرفي را گرم كرد و با استفاده از پوشش مناسب از اتلاف دماي بتن تازه ريخته شده جلوگيري كرد .
 7. در زمان بتن ريزي دماي هيچ قسمت از بتن نبايد از 5+ درجه سانتيگراد كمتر گردد چون در غير اين صورت فعاليت شيميائي هيدراتاسيون سيمان جهت گيرش و مقاومت دهي كاملاً متوقف مي گردد.

مشخصات فني نوع مایع:

رنگ: زرد

وزن مخصوص: gr/cm³ 25/1

PH: درحدود 7

شرايط ومدت نگهداري: دربسته بندي اوليه ودربسته به دور ازسرما وگرما به مدت 6ماه.

بسته بندي: درگالنهاي20 و بشكه هاي220 كيلوگرمي.

مشخصات فني نوع پودری:

رنگ: سفيد

وزن مخصوص: gr/cm³ 95/1

PH: 7

شرايط ومدت نگهداري: دربسته بندي اوليه و دربسته به دور از سرما و گرما و رطوبت به مدت 6 ماه.

بسته بندي:دركيسه هاي20 كيلوگرمي.

نكات ايمني:

درصورت تماس با پوست،با آب و صابون بشوئيد و درصورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و بلافاصله به پزشك مراجعه نمائيد.

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب ويا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

تمام محصولاتي كه توسط این شرکت توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي بين المللي مي باشند.

سوالی دارید؟در خدمتیم.