افزودنی دیرگیرکننده بتن

افزودنی دیرگیرکننده بتن

RW Retarder ديرگيركننده گيرش هاي اوليه و نهائي بتن كه مخصوص تهيه بتن مرغوب درشرايط دشوار جوي

و يا حمل طولاني بتن مي باشد. اين محصول در دو نوع مايع و پودري توليد و عرضه مي گردد.

توضيحات:

RW Retarder ديرگيركننده گيرش هاي اوليه و نهائي بتن كه مخصوص تهيه بتن مرغوب درشرايط دشوار جوي

و يا حمل طولاني بتن مي باشد. اين محصول در دو نوع مايع و پودري توليد و عرضه مي گردد.

موارد مصرف:

  • شرايط دشوار جوي و گرماي زياد
  • بالا بودن دماي بتن
  • حمل بتن از فواصل طولاني
  • تهيه بتن آماده

مزايای مصرف:

  • كنترل اسلامپ را در صورت بالا بودن دماي بتن ميسر مي سازد.
  • بر مدت زمان گيرش بتن در هواي گرم مي افزايد.
  • بدون لطمه زدن به كارائي بتن از مقدار آب مصرفي مي كاهد كه درنتيجه مقاومي فشاري بتن را در سنين3 و 7و 14و 28 روز بالا مي برد.
  • انقباض و خزش را كاهش مي دهد.
  • فاقد كلرايد و نيترات بوده و به آرماتورها و بتن آسيبي نمي رساند و با تمام تيپهاي بتن سازگاري دارد.

ميزان مصرف:

جدول زير برحسب گرماي محيط و مدت زمان تاخير مورد

نياز در گيرش اوليه بتن تنظيم شده كه در آن ميزان مصرف RW Retarder  به نسبت درصد سيمان مصرفي مشخص گرديده است.

20 17 14 11 8 6 4 2 زمان تاخير(hr)

درجه گرما

90/0 85/0 65/0 45/0 25/0 15/0 —– —– 10+
20/1 00/1 75/0 55/0 35/0 25/0 8/0 —– 15+
50/1 20/1 00/1 75/0 45/0 35/0 15/0 8/0 20+
—– 00/2 20/1 00/1 55/0 45/0 25/0 15/0 25+
—– —– 00/2 15/1 75/0 55/0 35/0 25/0 30+
—– —– —– —– —– 00/2 25/1 45/0 40+

روش مصرف:

RW Retarder پودري را به ميزان لازم به ملات خشك بتن كاملاًمخلوط نموده و سپس آب مصرفي را به مي افزائيم. در نوع مايع مي بايست پس از تهيه كامل بتن در مرحله آخر RW Retarder  بافزائيد.

نكته: بايد توجه داشت به هيچ عنوان نبايد RW Retarder را باديگر افزودني ها مخلوط كرد. درصورت استفاده از ديگر افزودني ها بايد جداگانه به بتن اضافه گردند.

مشخصات فني نوع مایع:

حالت فيزيكي: مايع زرد شفاف

وزن مخصوص: gr/cm³ 08/1

شرايط ومدت نگهداري: به دور ازسرما وگرما در بسته بندي اوليه ودربسته به مدت 6 ماه.

بسته بندي: درگالنهاي20 ودر بشكه هاي 220كيلوگرمي.

مشخصات فني نوع پودری:

حالت فيزيكي: پودر قهوه اي

وزن مخصوص: gr/cm³ 7/1

شرايط ومدت نگهداري: به دور ازسرما و گرما و رطوبت در بسته بندي اوليه و دربسته به مدت 6 ماه.

بسته بندي: دركيسه هاي 25كيلوگرمي.

نكات ايمني:

درصورت تماس با پوست، با آب و صابون بشوئيد و درصورت

تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوئيد و  بلافاصله به پزشك مراجعه نمائيد.

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

تمام محصولاتي كه توسط این شرکت توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي كيفي بين المللي مي باشند.

سوالی دارید؟در خدمتیم.