آنی گیر RW Quick Plug

آنی گیر RW Quick Plug

محصولي است پايه سيماني و فاقد كلرايد كه پس از اضافه شدن آب سريعا” واكنش داده و بطور آني سخت ميگردد.

توضيحات:

محصولي است پايه سيماني و فاقد كلرايد كه پس از اضافه شدن آب سريعا” واكنش داده و بطور آني سخت ميگردد.

موارد مصرف:

جهت جلوگيري از نشت آب و رطوبت، همچنين مقابله با فشار مثبت و منفي آب در سطوح گذرگاههاي زيرزميني، حفره ها، تونلها، و كليه سطوحي كه امكان نشت آب وجود داشته باشد، كاربرد دارد.

مزايای مصرف:

  • سرعت گیرش بالا
  • آماده به مصرف بوده و با مقدار مناسب آب مخلوط می گردد.
  • چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح مخصوصا بتن ، سنگ و آجر
  • بدون مواد سمی ، بدون انقباض و ترک خوردگی
  • سهولت اجراء و امکان بهره برداری سریع ار سازه
  • بدون کلراید و عدم ایجاد وردگی در ملزومات فلزی
  • جلوگیری از نشت آب از جهت مخالف ورود آب

قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی

میزان مصرف:

بر اساس مقاطع در حال نشست و لحاظ نمودن وزن مخصوص ماده آنی گیر ، مقدار مصرف قابل محاسبه خواهد بود.

روش مصرف:

جلوگيري از نشت توسط اعمال RW Quick Plug  با فشردن آن بر سطح بصورت خشك و يا تركيب آن با آب در محل نشت صورت مي گيرد. ابتدا محل نشت را به شكل U با عمق 5 سانتيمتر خالي كرده و سپس محصول RW Quick Plug را در حفره و يا درز مربوطه با فشار اعمال نمائيد.

مشخصات فني:

حالت فيزيكي: پودر طوسی

پايه: سيمان

وزن مخصوص: gr/cm³ 6/1

شرايط نگهداري: در بسته بندي اوليه و دربسته به دور ازسرما و گرما و رطوبت به مدت 6 ماه.

بسته بندي: دركيسه هاي 10 و 20 كيلوگرمي.

نكات ايمني:

درهنگام كار باRW Quick Plug ، استفاده از دستكش ايمني الزامي است.

همانند ساير مواد شيميايي، هنگام نگهداري و كار با اين محصول دقت نموده تا از تماس با دهان،چشم ها و مواد غذايي پرهيز گردد و در صورت تماس احتمالي بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهيد.

نكات زيست محيطي:

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تائيديه كيفيت:

کلیه محصولات تولید شده در این مجموعه مطابق با استاندارد هاي كيفي بين المللي میباشد.

سوالی دارید؟در خدمتیم.